De kunstschilders, vader en zoon,
Jan Hendrik en Frederik Jacobus van ROSSUM du CHATTEL

Jan Hendrik van Rossum du 
					    Chattel Chattel, Jan Hendrik van Rossum, du, geb. Leiden 13 februari 1820, overl. Leiden 12 juli 1878. Leerling van de Haagse en en Leidse Akademies. Medewerker van A.H. Bakker Korff. Tekenmeester en genreschilder ( van hem zijn o.m. bekend twee zelfportretten; dienstmeisje bezig boerenkool te snijden; kleine interieurs, w.o. een saloninterieur met figuren )
Tentoonstellingen te Amsterdam en Den Haag van 1843-1853; gezelschap in de 17e eeuw; enige officieren in een wachtkamer; biddende monnik; studerende botanicus uit de 17e eeuw; sterrenkundige uit de 17e eeuwjong; meisje bezig een brief te schrijven; ziek kind; het interrieur van een visserwoning. enz.
Bron: Pieter A. Scheen. Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaar. blz 93.
Friedericus Jacobus van Rossum du Chattel Chattel, Fredericus Jacobus van Rossum, du, geb. Leiden 10 februari 1856, overl. Yokohama 10 maart l917. Zoon van J.H. van Rossum du Chattel. Woonde en studeerde in Leiden op de tekenschool van het genootschap 'Mathesis Scientiarum Genetrix', daarna leerling van de Haagse Akademie v B.K., raadgevingen van W. Maris, trok in 1884 naar Vreeland, daarna weer naar Den Haag ( Scheveningen ), van 1887-1908, maakte een reis door Ned. Indië. en Japan en bleef daar tot 1914, keerde terug naar Den Haag en ging weer in 1916 naar Ned. Indië en Japan. Belangrijk schilder en aquarellist van landschappen en vooral watergezichten, heeft ook geëtst. Signeerde: F.J. du Chattel.
Tentoonstelllingen te Amsterdam, Rotterdam, Den Haag van 1873-1905: stadsgezicht te Leiden; de omgeving van Wassenaar; bij Warmond; bij Oegstgeest; hofje te Leiden; tientallen zomer- winterlandschappen; watergezichten, o.m. aan de Vecht, vijvers in parken en bossen; veel in aquarel enz., vooral ook de Broeksloot bij Den Haag en gezichten bij Vreeland. AMSTERDAM-rijksmuseum; de Ophaalbrug. DEN HAAG-Gemeentemuseum; winter; winterlandschap; landschap. -Rijksmuseum H.W. Mesdag; landschap bij Vreeland. HEINO -Stichting Hannema-De Stuers: rivier met dorp (aquarel).
Elesevier IV, 1892 (Johan Gram, blz. 229-250). Colmjon-Scheen: 'De Haagse School; Rijswijk 1959; Schildersboek III, 1899 (J.Gram, blz. 157-178)Gram 1880;Luns; Lurasco;Marius; Plasschaert; Scheen 1969; Thieme-Becker; Van Hall I;II, en port.; Waller
Bron: Pieter A. Scheen. Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaar. blz 92.


door op een foto te klikken kan men een kleine verzameling werken van een van de aan te klikken kunstschilders bekijken

De foto's zijn met een digitale camera, Canon Ixus, genomen van foto's van schilderijen, kleurenprenten, ansichtkaarten, bladzijden uit catalogie, etc. die ter bestudering liggen op het "RIJKSBUREAU VOOR KUNSTHISTORISCHE DOCUMENTATIE", studiezaal 19e eeuw, Prins Willem Alexanderhof 5 te 's-Gravenhage.